Orientacions pràctiques per a la millora de la Geometria

A l’últim Quadern d’avaluació publicat pel Departament d’Ensenyament, a més d’un interessant anàlisi de la prova de competències bàsiques aplicades anualment als alumnes de 4t d’ESO, apareix un capítol amb propostes per millorar l’ensenyament de Geometria a l’ESO, un bloc temàtic que s’ha mostrat com el punt feble dels resultats dels alumnes catalans en les proves […]

Perspectiva Escolar nº 380

Ha arribat a l’escola el número 380 de la revista de Rosa Sensat que en aquesta ocasió està dedicat monogràficament a la “Geometria: el llenguatge matemàtic del món“. Entre els articles que hi apareixen trobareu un del PuntMat: “Treballant el bloc d’espai i forma a través d’activitats” sobre el que podeu trobar més informació aquí. […]