Nicolas de Cusa

Nicolau de Cusa (1401-1464) va arribar a ser cardenal de l’església catòlica. Va ser un conegut filòsof i teòleg alemany i va fer servir molts arguments matemàtics en la seva obra. Va estudiar dret canònic a la universitat de Pàdua, on va conèixer els últims descobriments en matemàtiques i astronomia. Després va estudiar a la […]

Nicole Oresme

Nicole Oresme (c. 1320-1382) és un dels filòsofs escolàstics més importants de l’edat mitjana. La seva obra il·lustra clarament la convergència entre filosofia, matemàtiques i teologia que existia en l’Europa medieval. Va acabar la seva carrera com a Bisbe de Lisieux, és considerat també l’economista més important de l’època medieval i va fer aportacions importants a […]